Szolgáltatások

Tervezés

Cégfilozófiánk alapján minden munkával személyesen foglalkozunk, így a tervezés során is célunk, hogy a legnagyobb segítséget nyújtsuk ügyfeleinknek az álmaik megvalósításához. A több éves szakmai tapasztalatnak, valamint a közös munkának köszönhetően építésztervezőink és statikus tervezőnk nagy precizitással és szoros összhangban végzi az építési rendszerünk tervezését. Munkájuk során nemcsak a tervezés egyes lépéseit, hanem az építkezés szakaszait is folyamatosan kontroll alatt tartják.

Építész munkatársaink a technológiánkat alkalmazva, komplex feladatok minőségi és költséghatékony megoldására törekszik. Legfőbb céljuk, hogy a leendő épület a megrendelőink igényei maximálisan kielégítse, és megfeleljen korunk energiatudatos elvárásainak, valamint a funkcionalitás és esztétika követelményeinek.

Az első ötletektől a megvalósult épületig tartó folyamat elengedhetetlen momentuma egy mindenre kiterjedő és jól megfogalmazott tervezési program. A jól átgondolt program ismérvei: tartalmazza az épület meghatározó, legfőbb funkcióját, a nélkülözhetetlen helyiségek listáját és térbeli kapcsolatát, a becsült, hasznos négyzetmétereket, az épülethasználó emberek tervezett létszámát, a telek legfőbb paramétereit.

A tervezés során is ütemeket különítünk el:

Vázlatterv készítése

-          tervezési program

-          a telek adottságainak felmérése

-          vázlatok készítése

-          vázlatterv, látványterv készítése

A megrendelő az építésszel szoros együttműködésben kielemzik a tervezési program egyes részeit. Sok esetben ez a folyamat hosszúra nyúlhat és több egyeztetést is szükségel, aminek eredménye egy olyan terv, ami bemutatja az épület jelentősebb térkapcsolatait, tömegformálását és környezethez való viszonyát. A vázlatterv már alkalmas árajánlat kérésére, valamint esetlegesen hatósággal történő egyeztetésre.

Építési engedélyezési terv készítése:

A jogszabályban meghatározott esetekben kötelező tervfajta. A tervdokumentáció jellemzően 1:100-as léptékű építész tervekből (alaprajzok, metszetek, homlokzatok), helyszínrajzból, számításokból, esetenként  szakági munkarészekből, műszaki leírásokból áll. Az építési engedélyezési eljárás során az illetékes építésügyi hatóság ezen dokumentációt vizsgálja, hogy a tervezett épület az építési szabályoknak eleget tesz e. hatóságokkal egyeztetés

-          földhivatallal történő egyeztetés - térképmásolat

-          szakági tervezők bevonása

-          építészeti terv elkészítése

-          műszaki leírások, számítások elvégzése

Engedélyezési eljárás:

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást – bizonyos esetekben – a tervtanács, a főépítész, az illetékes szakhatóságok véleményezési eljárása előzi meg. Az építésügyi hatóság az engedélyt megadja, amennyiben a terv megfelel az előírásoknak, a fentiek figyelembevételével az engedély megadását feltételekhez kötheti, illetve az engedély megadását megtagadhatja.

Kiviteli tervek:

-          könnyűszerkezetes épületeinkről statikai, építőmérnök által készített szerkezeti, kiviteli tervet készítünk

-          egyéb kiviteli tervek jogszabály szerint

 

JOGSZABÁLYOK


1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.TV

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési követelményekről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300275.KOR

További hasznos információk:
http://www.e-epites.hu/

Kérje ajánlatunkat

Ajánlatkérés

Munkáinkból

További munkáink